Seloste tietosuojakäytännöstä

Rekisterin ylläpitäjä

Vihersisustus Hetki Oy
Vanha talvitie 10
00580 Helsinki

Y-tunnus: 2909158-3
sähköposti: info@vihersisustushetki.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Tiina Aroniitty
Puhelin +358 40 734 5017

Rekisterin nimi

Vihersisustus Hetki Oy:n asiakastietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun, sopimukseen tai muuhun asiakkuuden hoitoon liittyvään yhteyteen. Vihersisustus Hetki Oy käyttää antamiasi tietoja tarjousten laatimiseen, tilausten, laskutuksen, perinnän, asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palautteen käsittely sekä raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään vain asiakkuuden hoidon kannalta tarpeellisia tietoja

  • Asiakkaan itsensä ilmoittamat tiedot.
  • Asiakkaan nimi ja yhteyshenkilö, osoite, puhelinnumero ja sähköpostisoite.
  • Asiakasnumero.
  • Sopimusnumero.
  • Asiakkuuden alkamisaika.

Ostotiedot

  • Asiakkaan ostamat tuotteet ja palvelut.

Rekisterin tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään, sähköpostitse, internetistä tai puhelimitse.

Tietojen luovutus ulkopuolisille

Vihersisustus Hetki Oy ei luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille, pois lukien viherkasvien kuljetuspalveluita ostaessaan asiakkaan osoitetiedot voidaan luovuttaa kuljetusliikkeelle. Mitään asiakas- tai henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Vihersisustus Hetki Oy takaa, että kaikkia henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti. Yhteystietolomakkeella lähetettävät tiedot on suojattu. Laskutustietoihin pääsee käsiksi ainoastaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla. Mitään rekistereiden tietoja ei väärennetä, julkaista tai tuhota väärin perustein, eikä tietoihin pääse käsiksi ilman henkilökunnan henkilökohtaisia tunnuksia.

Asiakkaan oikeus tarkistaa hänestä tallennetut tiedot

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut tiedot. Pyyntö tulee osoittaa sähköpostilla osoitteeseen info@vihersisustushetki.fi.

Vihersisustus Hetki Oy on oikeutettu tarkistamaan asiakkaan henkilöllisyys hänen pyytäessään tietojensa tarkistamista.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus korjauttaa hänestä tallennetut virheelliset tiedot tai kieltää tietojen käyttäminen. Pyyntö tietojen korjaamisesta tulee osoittaa sähköpostilla osoitteeseen info@vihersisustushetki.fi.

Tietojen säilytysaika

Vihersisustus Hetki Oy säilyttää tietoja asiakassuhteen ajan. Tiedot poistetaan asiakassuhteen päättymisen jälkeen.