Enemmän happea, vähemmän epäpuhtauksia – huonekasvit työskentelevät 24/7 tehden ilmastamme terveellisemmän

Ilma, jota hengitämme sisältää epäpuhtauksia. Emme elä metsän siimeksessä vaan keskellä haihtuvia yhdisteitä, joita vapautuu rakennus- ja sisustusmateriaaleista, huonekaluista ja kopiokoneista. Myös pöly, allergeenit ja pakokaasut ympäröivät meitä jokapäiväisessä elämässä.

Toimistotyötä tekevät ihmiset viettävät sisätiloissa valtaosan ajastaan. Terveyden ja jaksamisen kannalta ei näin ollen ole yhdentekevää mitä hengitämme, vaan kaikki keinot sisäilman laadun parantamiseen kannattaisi hyödyntää.

Vaikka kasvit eivät ratkaise rakennuksen puutteellisen ilmanvaihdon tai huonon siivouksen mukanaan tuomia ongelmia eikä viherkasvin ostaminen poista homeongelmaa, on viherkasvien ilmanlaatua parantavat vaikutukset olleet tunnettuja jo pitkään. Vuonna 1989 julkaistu NASAN tutkimus toi laajemmin tietoisuuteen viherkasvien kyvyn sitoa ilmasta epäpuhtauksia kuten haihtuvia orgaanisia yhdisteitä.

Mitkä huonekasvilajit puhdistavat ilmaa?

Mitä kasveja sitten kannattaisi hankkia, jos haluaa vähentää ilmasta esimerkiksi formaldehydin, bentseenin, trikoorietyleenin tai tolueenin määrää? Tutkimustiedon valossa kasvilajien välillä on eroja tehokkuudessa poistaa ilman epäpuhtauksia, mutta liian analyyttinen asiassa ei kannata olla. Älä unohda visuaalisuutta. Yleisimmin käytetyistä vihersisustuskasveista hyviä ilmanpuhdistajia on mm kultaköynnös, viirivehka, anopinkieli ja traakkipuut. Kasvien valinnassa kannattaa kuitenkin huomioida ennen kaikkea oikean kasvin valinta valo-olosuhteisiin. Hyvinvoivan kasvin terve juuristo ja lehdistö toimii tehokkaammin kuin väärin valittu kasvilaji.

Suosi suurilehtisiä kasveja tai kasveja, joissa on paljon lehtiä.  Yhteyttävän lehtipinta-alan ollessa iso, happea vapautuu enemmän ja vastaavasti kasvi sitoo ilman hiilidioksidia tehokkaasti. Harkitse viherseinän ja vihersermien hankkimista. Hapekas ilma ja oikea hiilidioksidin määrä ilmassa lisää jaksamista ja työtehoa.

Hyvin ilmaa puhdistavia viherkasveja ovat esimerkiksi:

  • Kultaköynnös
  • Anopinkieli
  • Viirivehka
  • Kultapalmu
  • Traakkipuut
  • Rönsylilja

Kuinka paljon huonekasveja tarvitaan?

Kuinka paljon kasveja tilassa tulisi olla, jotta vaikutukset ilmanlaatuun olisivat konkreettiset? Asiaan vaikuttaa toki kasvin koko ja kunto, mutta jo yhdellä lattiakasvilla 10 neliön työhuoneessa on vaikutusta. Jos pidät kasveista ja haluat maksimoida hyödyt, niin tämä neuvo on sinulle. Mitä enemmän – sitä parempi. Toisaalta tutkimustulokset kertovat pienienkin kasvien olevan tehokkaita.

Mitä muuta hyötyä viherkasveista on sisäilmalle?

Kasveilla on toki lukuisia muitakin positiivisia vaikutuksia kuin kyky puhdistaa ilmaa. Kasveja kasteltaessa valtaosa kasteluvedestä haihtuu huoneilmaan. Jos kärsit silmäoireista, jotka johtuvat liian kuivasta huoneilmasta, paljon vettä kuluttava kasvilaji lähellä työpistettä kosteuttaa ilmaa ja voi tuoda helpotusta oireisiin. Kosteampi ilma myös sitoo pölyä ja voi helpottaa katu- tai huonepölystä aiheutuvia oireita.

Osti kasvit sitten sisustaakseen tai tarkoituksenaan puhdistaa ilmaa, bonuksena tulee joukko muita positiivisia vaikutuksia, joita ilmanpuhdistimet eivät pysty tarjoamaan. Viherkasvien ympäröimänä ihmisen kokeman stressin määrä vähenee ja ympäristö koetaan miellyttävämpänä ja kutsuvampana. Kiinnitäpä huomiota ravintolasaliin, jossa on viherkasvi-istutuksia tai puita pöytien seassa. Viherkasvien vaikutuksesta ihmismieleen kertoo paljon se, että ihmiset hakeutuvat ensimmäisenä pöytiin, joiden läheisyydessä on kasveja. Ja mikä parasta viherkasvit tekevät ilmanpuhdistustyötään ympärivuorokauden sähköä tarvitsematta.

-Tiina